فهرست بستن

برچسب: در امان بودن

چگونه از بیماری و بلاهای زمینی و آسمانی در امان باشیم

📣 یک پیام  سلامتی خیلی مهم وحیاتی👌🏽..    📌 چگونه ازبیماری وبلاهای زمینی وآسمانی درامان باشیم؟  برادران وخواهران عزیزومسلمان مومن این پیام راجدی بگیرید.. 👈قبل ازهرچیز یقین وباور داشته باشید بیماری ومرض ازجانب الله سبحانه وتعالی است وهیچ ویروسی بدون امر واراده الله نمیتواند به کسی سرایت وآسیبی وارد کند.. وباایمان ویقین وتوکل برالله خودتان را بیمه کنید تا دلهایتان آرام شود..  وبرای اینکه خودتان وخانواده تان رااز این ویروسها…